Se practică spovedania în Islam?

Conceptul de spovedanie practicat în Creștinism nu există în Islam. În Islam, nu există nici preoți și nici biserici care să supravegheze sau să administreze aceste procedee. În consecință, nu există procedura de „confesiune” în fața altei persoane, pentru că în Islam nu există vreun mijloc sau mijlocitor care să intermedieze între om și Creatorul său. Nicio biserică, niciun preot și niciun cleric nu este calificat să ierte păcatele oamenilor, căci numai Allah, Creatorul lor, are dreptul să facă acest lucru.

Singurul mod prin care cineva poate fi iertat în Islam, este căința sinceră adresată direct lui Allah.