Ce înseamnă chemarea în Islam? La cine și la ce este chemat omul?

„Şi cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamă la Allah, săvârşeşte faptă bună şi zice: Eu sunt dintre musulmani?” (Fussilet 41: 33)

„Şi aceia cărora le‑am dat Noi deja cartea se bucură pentru ceea ce ţi s‑a pogorât. Însă unele cete tăgăduiesc o parte din ea. Spune: Mi s‑a poruncit să‑L ador pe Allah şi să nu‑I fac Lui asociaţi. Eu la El chem [oamenii] şi la El este întoarcerea mea!” (Rad 13: 36)

„Doamne! Noi am auzit un vestitor chemând la credinţă: Credeţi în Domnul vostru! Şi am crezut. Doamne, iartă‑ne nouă păcatele noastre, şterge faptele noastre rele şi ia‑ne sufletele împreună cu cei evlavioşi!” (Ali Imran 3: 193)

„Pentru a face să se adeverească Adevărul şi să curme neadevărul, cu toate că nelegiuiţii se împotriveau.” (Enfal 8: 24)

„Şi dacă, după aceea, ei întorc spatele, spune: Eu v‑am vestit vouă cu toată dreptatea, însă eu nu ştiu dacă este aproape ori este departe ceea ce vi s‑a promis.” (Enbiya 21: 109)