Bunătatea este de la Creator, iar răutatea este de la creație

 

„Binele de care ai parte îţi vine de la Allah, iar răul care te loveşte îţi vine de la tine însuţi. Noi te-am trimis ca Vestitor [trimis, profet] pentru oameni. Iar Allah este de ajuns ca martor!” (Nisaa 4: 79)

„V-a fost prescrisă lupta, chiar dacă ea vă este neplăcută. Or, se poate [întâmpla] ca voi să urâţi un lucru care este bun pentru voi şi să iubiţi un lucru care este rău pentru voi. Dar Allah ştie, în vreme ce voi nu ştiţi.” (Baqara 2: 216)

„Şi Noi nu i-am nedreptăţit pe ei, ci s-au nedreptăţit.” (Zuhruf 43: 76)

„Şi omul cheamă răul tot aşa cum cheamă şi binele, fiindcă omul este tare grăbit.” (Isra 17: 11)

„Dacă Allah ar grăbi răul pentru oameni cu repeziciunea cu care ei cer binele, sorocul lor ar fi hotărât. Dar Noi îi lăsăm pe cei care nu nădăjduiesc în întâlnire cu Noi să bâjbâiască în nelegiuirea lor.” (Yunus 10: 11)

„Spune: ‹‹Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor. Împotriva răului [venind] de la ceea ce El a creat. Şi împotriva răului întunericului care se aşterne. Şi împotriva răului vrăjitoarelor care suflă în noduri. Şi împotriva răului pizmuitorului, când pizmuieşte››.” (Felaq 113: 1-4)

„Stricăciunea s-a arătat pe uscat şi pe mare,din pricina a ceea ce săvârşesc mâinile oamenilor, pentru ca [Allah] să-i facă pe ei să guste o parte din ceea ce ei au făcut. Poate că ei se vor întoarce!” (Rum 30: 41)