Ce nu poate face un profet?

Nu poate să ceară să fie adorat (Ali Imran 3: 79).

Nu poate fugi de sarcina profeției (Saffat 37: 140).

Nu poate transmite vreun mesaj prin propria voință și plăcere (Muminun 40: 78).

Nu poate ascunde un mesaj venit de la Allah (Haqqa 69: 44).

Nu poate interveni în favoarea celui pentru care Allah nu a permis intervenția (Zumer 39: 44).

Nu poate cunoaște timpul sfârșitului Lumii (Naziat 79: 43).

Nu poate ști din „cele nevăzute” până ce Allah  nu-i permite acest lucru (Araf 7: 188).

Nu poate ști ceea ce i se va întâmpla mâine, atât propriei persoane cât și altei persoane (Ahqaf 46: 9).

Nu poate călăuzi persoana pe care voiește să o călăuzească sau pe cea pe care o iubește (Qasas 28: 56).

Nu poate interzice ceea ce Allah a permis și nici nu poate permite ceea ce Allah a interzis (Tahrim 66: 1).