Ce semnifică termenii sunnah și hadis?

Sunnah este denumirea pe care învățații musulmani au dat-o mai târziu modelului de viață al Coranului, concretizat în personalitatea profetului Muhammed. În Coran, de fiecare dată când a fost folosit termenul sunnah I-a fost atribuit lui Allah. De altfel acesta nu a fost utilizat deloc în conexiune cu profetul Muhammed. În prima instanță, termenul sunnah era utilizat doar pentru acțiunile pe care le făcuse Muhammed ca profet în cei 23 de ani ai profeției. Ca urmare, ceea ce făcuse Profetul ca om, ca arab, ca mekkan nu se considera parte a acestui termen. Însă în secolele care au urmat, au fost introduse în această denumire și unele obiceiuri ale locului unde a luat naștere Islamul.

Hadis este denumirea dată vorbelor care se presupun că ar aparține profetului Muhammed. Acestea au fost relatate de către companionii săi și au fost transmise până în zilele noastre, generație după generație. Așa cum există probabilitatea ca acestea să fie autentice, tot așa există și probabilitatea de a nu fi autentice sau chiar de a fi născocite. Între sunnah și hadis nu există o relație obligatorie. Sunnah constă mai mult în fapte, iar hadis constă în vorbe. Așa cum sunt hadisuri care fac parte din sunnah tot așa sunt și hadisuri care nu fac parte din sunnah. Criteriul fundamental care definește dacă un hadis este autentic sau nu este Coranul. Dacă după ce a fost prezentat Coranului, acesta nu-l respinge, atunci rămâne să fie supus celorlalte criterii de acceptare al lanțului de relatatori al hadisului (sened) și să se vadă dacă acest lanț este autentic sau nu.