Jihad-ul este echivalentul „luptei”?

Nu, nu este.

În timp ce în versetul 78 al capitolul Hajj (sura 22) se poruncește jihad-ul indiferent de timp și loc, în versetul 39 al aceluiași capitol se spune că s-a dat doar permisiunea pentru luptă.

Jihad-ul nu se poate restrânge la luptă doar datorită faptului că acest termen  nu a fost folosit în versetele din perioada mekkană cu sensul de luptă, ci și datorită versetelor revelate în perioada medenită. Și ca exemplu putem da un verset: „O, Profetule! Luptă împotriva necredincioşilor şi a făţarnicilor şi fii neînduplecat cu ei! Sălaşul lor va fi Gheena şi ce rea soartă! (Tahrim 66: 9)

Așa cum se poate observa, în acest verset se poruncește să se facă jihad nu numai împotriva necredincioșilor, ci și a fățarnicilor. De altfel se știe foarte bine că în Medina, Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a proclamat nicio luptă împotriva celor fățarnici. Pe lângă faptul că   n-a fost vorba de luptă, Profetul a fost blamat, ba chiar a fost avertizat dur de Domnul lui din cauză că i-a băgat prea mult în seamă pe conducătorii fățarnicilor. (Tewbe 9: 84)