La ce concluzie vom ajunge atunci când vom compara mamele profeților Muhammed și Iisus în Coran?

La întrebarea „Câte versete există în Coran în legătură mama profetului Muhammed?” răspunsul este un categoric „niciunul”. Așadar, în Coran nu vom da de niciun verset despre Amina, mama Profetului. Drept-credincioșii care consideră Coranul ca fiind Cuvântul divin nu văd nicio ciudățenie în acest fapt. Căci Coranul este o carte divină a cărui sursă este Allah, iar profetul Muhammed nu are nicio contribuție personală asupra conținutului acestuia. Din acest punct de vedere, Coranul este independent de trecutul și viața personală ale Profetului. În acest sens trebuie să menționăm că în Coran nu vom da peste cele mai îmbucurătoare sau cele mai triste evenimente din viața Profetului. De exemplu, Coranul nu menționează nimic despre  moartea soției pe care o iubea foarte mult, moartea unchiului lui protector, clipele de chin pe care le-a trăit timp de trei ani în perioada boicotului, expulzarea lui din Taif cu pietre, căsătoria cu celelalte soții, fiicele pe care le-a pierdut una după cealaltă, nașterea nepoților pe care-i iubea atât de mult, nașterea iubitului lui fiu, Ibrahim, care n-a trăit decât doi ani și moartea acestuia care l-a făcut pe profet să plângă etc.

Având în vedere că în Coran nu există nici măcar un singur verset despre mama Profetului, oare câte versete există în legătură cu Maria?

Au fost menționate despre Maria în mod direct mai mult de 110 versete. De altfel în Coran există și un capitol de 98 de versete al cărui titlu este Maria (Maryam).  De asemenea, pe lângă acestea, trebuie să menționăm și versetele Enbiya 21: 91, Mu’minun 23: 50, Baqara 2: 253, Ali Imran 3: 35-37, 42-47 și Nisaa 4: 156. Iar dacă vom adăuga la aceasta și expresia „Iisus, fiul Mariei” numărul va crește considerabil.