De ce îndeplinesc musulmanii rugăciunea?

Scopul îndeplinirii rugăciunii, potrivit Coranului (Ankabut 29: 45) se realizează în două etape: în prima îl îndepărtează pe om de orice fel de acțiune imorală (fahișa) și de răutățile în comun acceptate (munker), iar cea de-a doua îi aduce aminte de Allah și Allah își aduce aminte de el (zikrullah).