Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a împlinit pelerinajul? În ce mod?

Este cunoscut faptul că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a împlinit pelerinajul în cei nouă ani de după emigrarea la Medina, spunând că va merge la pelerinaj în al zecelea an. Acel pelerinaj a fost singurul pelerinaj împlinit de profet și este cunoscut în istorie ca Hajj-ul Wedaa (Pelerinajul de Rămas-bun). În timp ce împlinea acel pelerinaj, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus companionilor săi: „Învățați de la mine ritualurile pelerinajului!”, pentru că pelerinajul se împlinea și în perioada pre-islamică. Însă, ritualurile fuseseră modificate, iar scopurile deviaseră de la cele inițiale. De aceea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a reinstituit pelerinajul, care se îndepărtase foarte mult de cel originar.

În timpul acestui pelerinaj, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a rostit lângă muntele Arafat, în locul moscheii Namirah de astăzi, următoarea predică. Deși a vorbit în fața a zeci de mii de musulmani prezenți, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a adresat întregii comunități, până în Ziua Judecății:

„O, oameni! Aşa cum considerați această lună, această zi, acest oraş ca sacre și de neatins, tot astfel să considerați viaţa şi proprietatea oricărui musulman.

O, oameni buni! Fiți cu frică de Allah în ceea ce privește atitudinea voastră față de femeile voastre. Comportați-vă cu ele ca și când ele ar fi amanetul pe care Allah vi l-a încredințat vouă. Este adevărat că aveţi anumite drepturi asupra soţiilor voastre, dar de asemenea, şi ele au anumite drepturi asupra voastră. Amintiţi-vă că v-aţi căsătorit cu ele cu îngăduinţa si permisiunea lui Allah. Dacă ele locuiesc sub acoperişul vostru atunci au dreptul să fie tratate cu respect şi să fie îngrijite. Trataţi-le cu blândeţe căci ele sunt tovarăşele voastre în viaţă şi sprijinitoarele voastre de nădejde. În mod similar și ele trebuie să vă respecte și să nu primească în casele voastre pe cei care vă displac. 

Voi lăsa după mine un singur lucru: Cartea lui Allah, dacă o veţi urma, nu vă veţi rătăci de la Calea cea Dreaptă. Veți fi întrebați de mine în Ziua de Apoi. Care va fi răspunsul vostru?”

Toți au răspuns cu o singură voce: „Suntem martori că ai transmis mesajul, ți-ai îndeplinit îndatorirea și ne-ai recomandat binele!”

Auzind acest lucru, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și-a ridicat degetul arătător și a spus: O, Allah! Fii martorul meu, căci am propovăduit mesajul Tău tuturor oamenilor.”