Care este diferența dintre conceptul de adorare în Islam și în celelalte religii?

În Islam, rugăciunea și actele de adorare se împlinesc numai de dragul lui Allah. Nimeni – fie el profet, învățat, persoană respectată sau Satana – nu are dreptul de a fi adorat de alți oameni. Astfel, adorarea altcuiva/altceva în afară de Allah constituie o încălcare a dreptului lui Allah de a fi adorat. În Islam, rugăciunile se bazează pe intențiile sincere. Dacă cineva își începe rugăciunea cu intenția nesinceră, oricât de corect o îndeplinește, aceasta nu îi va fi acceptată. Rugăciunile din Islam nu se restrâng la un loc sau la un spațiu specific, excepție făcând pelerinajul care trebuie îndeplinit într-o anumită perioadă a anului și într-un anumit loc, anume în Mekka.

Majoritatea creștinilor își îndeplinesc rugăciunile în biserici, în timp ce musulmanii pot îndeplini rugăciunea în orice loc curat. Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Întreaga suprafață a Pământului este un loc de rugăciune pentru mine” (Nisai 42: 2).  Prin urmare, întregul pământ este loc de rugăciune pentru musulmani, în orice moment și spațiu, până în Ziua Judecății.

La creștini, rugăciunea este condusă de un preot. În Islam, nu există statutul de preot. De aceea, orice credincios învățat îi poate conduce pe ceilalți oameni în rugăciune.

Mai mult, în Islam nu există o ținută specifică pentru a îndeplini rugăciunea. Pentru că în Islam nu există clasa clericilor, nu poate fi vorba nici de un port specific al acestora. În cazul în care imamii poartă haine distincte de restul oamenilor, ei fac acest lucru în conformitate cu diversele lor culturi și obiceiuri.