Sunt păcatele omului iertate dacă acesta crede în profeția lui Muhammed?

Nu. Acest crez îl întâlnim în creștinism, nu și în Islam. Crezul în profeția lui Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este doar unul din principiile credinței islamice. Mai mult, să fii musulman nu înseamnă doar să crezi, deoarece crezul reprezintă doar o jumătate a religiei, ci și să îndeplinești fapte bune, care sunt cealaltă jumătate a ei. Coranul susține în zeci de versete că acela care „crede și îndeplinește fapte bune” este pe drumul salvării.