Din ce se poate dărui dania și din ce nu se poate?

Dania se plătește din banii și posesiunile care au atins o anumită cotă (nisab). Nisab-ul este echivalentul a aproximativ 85 de grame de aur. De asemenea trebuie să se plătească dania și pentru rațiune, știință, statut, artă și sănătate, care sunt considerate o avere nemonetară. Dania pentru fiecare lucru trebuie plătită din tipul acestuia.

Nu se plătește dania pentru utilajele și echipamentele de producție deoarece dania are ca scop prevenirea posesorului proprietății de a dormi pe averea pe care a acumulat-o. Mesajul subînțeles care-l transmite dania este următorul: în cazul în care averea moștenită de la părinți nu este pusă în circulație pentru binele omenirii prin mijloace permise, în 40 de ani o voi coborî la zero și o voi pune în circulație pentru a ajunge la cei care vor să înmulțească averea sau la cei ce au nevoie de ea.