Versetele și capitolele din Coran au o ordine anume?

Există două moduri de ordonare:

  1. Ordonarea versetelor
  2. Ordonarea capitolelor

În ceea ce privește ordonarea versetelor aceasta a fost realizată conform instrucțiunilor Profetului. Astfel, atunci când versetele erau pogorâte, Profetul le arăta locul, iar scribii revelației le așezau în locurile arătate. De asemenea, Profetul le recita pe acestea atât în rugăciunile zilnice, cât și în Predica de vineri, timp în care oamenii le auzeau și le memorau.

În ceea ce privește ordonarea surelor și aceasta se împarte în două categorii:

  1. Ordonarea oficială. Această ordonare este cea pe care o vedem astăzi în Coran. Această ordonare a fost realizată în timpul conducerii lui Osman de către o comisie de companioni.
  2. Ordonarea în funcție de timpul de revelaț Această ordonare are la bază pogorârea cronologică a surelor Coranului. În ceea ce privește colecțiile companionilor, ordonarea cronologică din cadrul acestora diferă de la una la alta.