Care este responsabilitatea omului cu privire la călăuzire și rătăcire?

„Noi l-am călăuzit pe drum, fie că el va fi mulţumitor, fie că el va fi nemulţumitor.” (Insan 76: 3)

„Noi am făcut pentru Gheena pe mulţi dintre djinni şi oameni. Ei au inimi, dar nu pricep cu ele; ei au ochi, dar nu văd cu ei; ei au urechi, dar nu aud cu ele. Aceştia sunt asemenea dobitoacelor, ba ei sunt chiar şi mai rătăciţi. Aceştia sunt nepăsători.” (Araf 7: 179)

„Cine voieşte să creadă şi cine voieşte să nu creadă!” (Kehf 18: 29)

„Aceia care s‑au ferit să-l adore pe Thagut şi s-au întors, căindu-se, la Allah, aceia vor avea veste bună! Deci binevesteşte robilor Mei, Care ascultă cuvântul şi urmează ceea ce este cel mai bun în el! Aceştia sunt cei pe care îi călăuzeşte Allah şi aceştia sunt cei cu pricepere.” (Zumer 39: 17-18)

„Şi de am fi voit, am fi stins Noi ochii lor şi s-ar fi întrecut ei către drum, dar cum ar mai fi putut ei să vadă?” (Yasin 36: 66)

„Şi de am fi voit, i-am fi prefăcut Noi în locurile lor şi n-ar mai fi putut ei nici să meargă înainte, nici să se întoarcă.” (Yasin 36: 67)

„Însă dacă Noi am fi voit, am fi trimis în fiecare cetate câte un prevenitor.” (Furqan 25: 51)

„Allah îi întăreşte pe cei care cred cu vorbe hotărâte atât în viaţa aceasta, cât şi în Viaţa de Apoi. Allah îi duce în rătăcire pe cei nelegiuiţi şi Allah face ceea ce voieşte.” (Ibrahim 14: 27)

„Allah nu se sfieşte să dea ca pildă un ţânţar sau ceva mai mic ca acesta. Cei care au crezut ştiu că este adevărul de la Domnul lor. Cât despre cei care nu cred, ei spun: ‹‹Ce a vrut Allah cu această pildă?››. Prin ea, pre mulţi îi rătăceşte şi prin ea, pre mulţi îi călăuzeşte, dar nu îi rătăceşte decât numai pe cei nelegiuiţi. Aceia care rup legământul cu Allah, după încheierea lui şi despart ceea ce Allah a poruncit să fie împreună şi fac stricăciune pe pământ, aceia sunt pierzători.” (Baqara 2: 26-27)