Ce este hajj-ul și ce este umra?

Hajj-ul (pelerinajul) este un act de adorare care se îndeplinește în anumite zile ale anului și care este format din îmbinarea unor simboluri divine având în centru perindarea în jurul Kaabei. Pelerinajul este obligatoriu pentru fiecare musulman care este apt atât fizic cât și din punct de vedere financiar.

Pelerinajul minor (benevol) se numește umra și înseamnă „construire și ridicare.” Umra este un act de adorare care este format din mai puține ritualuri decât pelerinajul și se poate îndeplini în mod voluntar în orice perioadă din timpul anului.

Atât pelerinajul cât și umra includ simboluri. Fiecare simbol este un indicator și fiecare indicator semnifică un adevăr. Valoarea simbolurilor este în funcție de adevărurile pe care le exprimă. În cele ce urmează putem enumera îmbinarea simbolurilor ce alcătuiesc pelerinajul și adevărurile pe care acestea le indică.

Ihram-ul este un veșmânt alb, fără cusături sau broderii, format din două piese, pe care bărbații trebuie să-l poarte în timpul pelerinajului în locul hainelor normale, cu scopul de a elimina orice semn al statutului financiar și al clasei sociale diferite dintre oameni. Pelerinului îi sunt interzise anumite fapte pe care în mod normal le-ar putea face. De exemplu, se interzic relațiile sexuale dintre soți, discuțiile contradictorii cu alți musulmani, chiar dacă ar fi îndreptățiți s-o facă, folosirea cosmeticelor precum parfumul care înfrumusețează trupul muritor. Căci, pelerinul în această postură face o repetiție pentru scena de adunare din Ziua de Apoi. Astfel acesta și-a pus giulgiul pe el și înainte de a se prezenta în fața lui Allah pentru judecată,  a ajuns în primul loc de adorare al omenirii pentru a-și trage propriul suflet la socoteală.

Ihram-ul simbolizează următoarele patru aspecte:

  1. Abandonarea acestei lumi și a tuturor statusurilor lumești;
  2. Giulgiul cu care este învelit orice mort;
  3. Demnitatea umană și respectul;
  4. Limitele divine pe care oamenii le respectă și pe care nu le depășesc.

Telbiya este un slogan divin pe care fiecare pelerin îl rostește cât de des poate începând cu punerea        ihram-ului: Lebbeyke Allahumme lebbeyk. Lebbeyke la şeriike leke lebbeyk. Innel hamde wen ni’amete leke wel mulk. La şeriike lek – „Răspund chemării Tale, o, Allah! Răspund chemării Tale şi mă supun poruncilor Tale, Tu nu ai partener. Răspund chemării Tale! Toată slava și lauda numai Ţie Ţi se cuvin! Bunăstarea și binecuvântarea vin numai de la Tine! A Ta este Stăpânirea, Tu eşti Cel fără egal şi nu ai parteneri!”

Telbiya reprezintă răspunsul musulmanului la chemarea divină.

Șederea pe muntele Arafat: acest lucru este un ritual obligatoriu fără de care pelerinajul nu este valabil (Baqara 2: 198). Arafat este o locație în apropierea  orașului Mekka. Șederea pe muntele Arafat, în a noua zi a lunii Dhul-Hijja, reprezintă poziția dreaptă a omului în fața lui Allah. Așa cum arată și etimologia cuvântului, Arafat înseamnă „cunoaștere aprofundată cuprinsă de simțuri” (marife). Arafat nu este o mașină de spălare spirituală a păcatelor tuturor celor care se duc acolo. Ci este un loc în care omul îl urmează pe Adam, care și-a recunoscut greșeala și s-a căit pentru ea. De asemenea este locul perfect de a-l respinge și de nu-l urma pe Satana, care a persistat asupra păcatului.

Oprirea la Maș’ar reprezintă petrecerea nopții la o locație specifică cunoscută sub numele de Muzdelifa, după coborârea de la muntele Arafat, cu scopul de a-L avea pe Allah martor la actele lui de adorare (Baqara 2: 198). Dacă Arafat simboliza „cunoașterea în profunzime plină de simțuri”, maș’ar-ul simbolizează conștiința, care semnifică distincția precisă.

Jamaraat este numele dat mai multor locații unde pelerinii aruncă simbolic pietricele în Șeitan/ Diavol. De asemenea, semnifică lupta omului împotriva lui Șeitan și a dorințelor sale interioare care au intrat sub supunerea lui. Fiecare piatră pe care credinciosul o aruncă este menită să sfărâme comportamentul rău și atitudinea necuviincioasă. Sau cu fiecare aruncare „se pun” obiceiurile rele în acele pietre și se aruncă în Șeitan și se spune: „Uite! Acestea se potrivesc mai bine ție, nu mie!”

Kurban este sacrificarea anumitor animale care îndeplinesc unele condiții, cu scopul de a le împărți carnea cu cei săraci, de dragul lui Allah. Astfel, kurban-ul reprezintă supunerea directă și necondiționată lui Allah (Baqara 2: 196). Kurban-ul din timpul pelerinajului are o importanță deosebită în ceea ce privește ritualul de adorare a sacrificării animalelor. Cei care nu sunt în timpul pelerinajului la Mekka, dar sacrifică animale acasă, sunt ca și cum participă într-un fel la ritualurile pelerinajului. La fiecare eveniment trebuie să ținem seama de: „Nu vor ajunge la Allah carnea şi sângele lor, ci va ajunge la El conștiința voastră de responsabilitate.” (Hajj 22: 37)

Tawaf este perindarea Kaabei de șapte ori, în sens contrar acelor de ceasornic. Perindarea Kaabei se poate explica ca „o semnătură” fizică,  realizată prin corp, la sfârșitul legământului dintre Allah și om; reprezintă participarea voluntară la corul universal de preamărire a lui Allah. Totul din Univers, de la creaturile minuscule, precum un atom și până la cele imense, precum galaxiile, se află într-o constantă perindare (tawaf). Electronii se învârt constant în jurul nucleului unui atom sub forma unei perindări. Dacă această perindare dintr-un atom s-ar opri, materia ar intra în fuziune și s-ar autodistruge. Sângele uman reprezintă pelerinul, în timp ce inima reprezintă Kaaba. Dacă sângele s-ar opri din acțiunea de perindare a „Kaabei”, atunci acel om va muri. Dacă Luna s-ar opri din acțiunea de perindare a „Kaabei” ei, lanterna nocturnă s-ar stinge. Dacă Pământul și-ar opri perindarea împrejurul Soarelui, atunci se va declanșa Apocalipsa.

Perindarea în jurul Kaabei este un ritual de adorare care are loc constant și fără întrerupere de cel puțin 1400 de ani, în fiecare zi și în fiecare anotimp ale anului.

Sa’y este mersul și alergatul de șapte ori între dealurile As-Safa și Al-Merwa, aflate în apropierea Kaabei, între care a alergat dintr-o parte în alta soția Profetului Ibrahim – Hager, împreună cu fiul ei – Ismail, în căutarea apei. Îndeplinirea acestui ritual semnifică faptul că lumea este o călătorie, iar cei care o îndeplinesc sunt călătorii ei. Sa’y-ul semnifică efortul pe viață care trebuie să-l facă cineva pentru a-și îndeplini scopul existenței sale.

Cele șapte elemente ale pelerinajului sunt de fapt cele șapte coduri (legi) pe care Allah le-a stabilit pentru viața omului. Astfel, prin îndeplinirea pelerinajului, pelerinul călătorește pentru a lua acele coduri necesare traiului. Cei care merg în pelerinaj o fac în numele celor rămași acasă. Îndeplinirea pelerinajului constituie alăturarea la corul universal de preamărire a lui Allah. Îndeplinirea pelerinajului reprezintă oferirea de mulțumiri primului loc de găzduire a omului pe Pământ. Îndeplinirea pelerinajului reprezintă loialitatea pentru loc, în timp ce postul reprezintă loialitatea pentru timp.

Unul dintre scopurile îndeplinirii pelerinajului este de a nu-l face pe om să uite de capătul drumului vieții,  al cărui călător este. La sfârșitul acestei călătorii, vom fi întrebați de fiecare faptă și fiecare vorbă ale noastre. Pelerinii sunt precum oamenii în așteptarea Zilei de Apoi, având faptele lor în față. De parcă pelerinul se prezintă în Ziua Judecății și își trage la socoteală propria ființă. Tocmai de aceea, putem denumi pelerinajul o repetiție la figurat a Zilei Judecății.

Umra este pelerinajul minor în care anumite ritualuri ale pelerinajului mare nu sunt îndeplinite. De exemplu, în timpul umrei nu este necesară vizitarea muntelui Arafat,  șederea de la Maș’ar, sacrificarea unui animal sau aruncarea pietrelor în Șeitan. Îndeplinirea pelerinajului se face în anumite zile ale anului, în timp de umra se poate îndeplini în orice perioadă din an. Unul dintre obiectivele pelerinajului este adunarea laolaltă a unei părți a comunității musulmane într-un singur loc de pe Pământ în aceeași perioadă de timp. Însă acest obiectiv nu este valabil și în cazul umrei, în sensul că aceasta poate fi împlinită în orice moment al anului. Un om nu poate face pelerinajul de unul singur, dar poate îndeplini umra în mod individual. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), așa cum a împlinit umra independent de hajj, le-a împlinit și laolaltă.