Care este valoarea omului?

În Islam omul reprezintă capodopera lui Allah.

Omul este ființa care a fost creată cu cea mai bună conformație (Tin 95: 4) printre toate creaturile de pe pământ.

A fost înzestrat cu nenumărate binecuvântări divine (Isra 17: 70).

Este creatura care, folosindu-și rațiunea, voința și conștiința, poate să-și supravegheze și să mediteze asupra propriei ființe (Qiyama 75: 14).

Omul este reprezentantul lui Allah în această lume (Neml 27: 62). Responsabilitatea de a clădi această viață i-a fost atribuită lui. Creatorul a creat tot ce se află în această lume pentru om, iar pe om l-a creat pentru El Însuși.