Conform Coranului, nou-născuții poartă primul păcat?

Conform Coranului copilul nu este responsabil pentru păcatul părintelui. Coranul subliniază într-un mod foarte clar responsabilitatea individuală: „Nimeni nu este răspunzător de sarcinile celorlalți.” (Fatir 35: 180) Cu alte cuvinte, omul nu vine pe lume păcătos.

Coranul pomenește de faptul că tatăl unui profet atât de important precum Ibrahim/Avraam a fost un idolatru ce confecționa idoli (Enam 6: 74). De asemenea, pomenește de fiul profetului Nuh/Noe care a fost un necredincios (Hud 11: 42-47). Unul dintre obiectivele pe care le au aceste exemple din trecut este de a arăta că fiecare este responsabil de propriile acțiuni și fapte.