Care sunt actele de adorare concrete în Islam?

Potrivit Coranului, actele de adorare în Islam nu pot fi limitate la un anumit număr. Respectarea tuturor poruncilor și oprirea de la lucrurile interzise în Coran sunt considerate de asemenea acte de adorare. De exemplu, munca onestă pentru câștigul permis (halal) se consideră tot un act de adorare.

Dintre toate actele de adorare, următoarele cinci sunt tratate ca având o importanță deosebită:

  1. Îndeplinirea rugăciunilor obligatorii (salah): o rugăciune zilnică ce se îndeplinește la anumite timpuri, cu anumite condiții și prin realizarea anumitor mișcări.
  2. Plata daniei (zakat): o obligație financiară purificatoare, care are scopul de întrajutorare.
  3. Postul în luna Ramadan: abstinența de la mâncare în timpul zilei, timp de o lună pe an, cu scopul de a dobândi o conștiință a responsabilităților (taqwa).
  4. Îndeplinirea pelerinajului (hajj): vizitarea Kaabei și adunarea în „Prima casă” a omenirii construită pe suprafața Pământului pentru beneficiul comun al omenirii, în Mekka.
  5. A face jihad: acest termen înseamnă „depunerea tuturor eforturilor fizice și psihice posibile” pentru creșterea binelui comun acceptat de către omenire (ma’ruf) și la scăderea răului comun acceptat (munker).

Toate actele de adorare au fost legiferate pentru a-l instrui pe om să administreze anumite aspecte: rugăciunea (salah) ne învață să ne organizăm timpul și corpul așa cum trebuie, dania (zakat) ne învață să ne administrăm finanțele, postul ne învață să ne controlăm dorințele, pelerinajul (hajj) ne învață să gestionăm masele de oameni, iar jihad-ul ne învață să ne focalizăm eforturile și energia.