Cine iartă păcatele conform Islamului?

În Islam nu există nicio autoritate sau cler care ar putea să ierte păcatele oamenilor. Islamul ne învață că numai Allah Cel Iertător iartă păcatele. Niciun musulman, inclusiv Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu este autorizat să-l ispășească de păcate pe un alt musulman. Coranul îi poruncește Profetului direct și, prin urmare, celorlalți musulmani: „… cere iertare pentru păcatele tale şi pentru drept-credincioşi şi drept-credincioase!” (Muhammed 47: 19).

Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a putut să ierte păcatele acelora care i-au urmat drumul, însă el a putut să se roage la Allah pentru iertarea păcatelor lor (Ali Imran 31: 159). În cazul în care persoana pentru care Profetul s-a rugat, nu merită iertarea, acesta nu va fi iertat (Tawba 9: 84).

De aceea, Islamul ne învață că numai Allah ne poate ierta păcatele. În consecință, fiecare musulman și musulmană trebuie să-și recunoască propriile greșeli în fața lui Allah și să știe că numai El este Cel care le poate ierta păcatele. Căci Allah este Singurul Care nu profită de păcatele supușilor Lui; orice altă autoritate ar putea să exploateze și să profite de pe urma acestor confesiuni ale oamenilor.