Cum îl prezintă Coranul pe om?

Coranul îl prezintă pe om împreună cu aspectele lui pozitive și negative. Însă, conform Coranului, omul este o creatură pozitivă încă de la creare. În Coran se spune: „Într-adevăr că Noi l-am făcut superior și l-am onorat pe fiul lui Adam.” (Isra 17: 70)

Islamul respinge doctrina păcatului originar din Creștinism. De asemenea afirmă că bunătatea omului este înnăscută.

Noi l-am creat pe om având cea mai bună natură. (Tin 95: 4-5)

De asemenea, Coranul pomenește și de slăbiciunile omului. De exemplu, omul întrece măsura. Dar când întrece măsura? „Da, da; cu siguranță că omul întrece măsura, atunci când crede că-și este de ajuns lui însuși.” (Alaq 96: 6-7) Omul este o creatură care voiește răul de parcă ar voi binele (Isra 17: 11). Omul este o creatură căreia îi place foarte mult să se contrazică (Kehf 18: 54). Omul este o creatură care se poate împotrivi Domnului său care este atât de darnic față de el (Infitar 82: 6).