Care este relația dintre fire și crez?

Firea nu poate fi schimbată, ci poate fi dezvăluită.

Omul se poate îndepărta de fire, ba chiar se poate înstrăina de aceasta. În urma acestui proces, firea nu se pierde, ci doar este acoperită. În acest sens Coranul denumește kufr (necredința) ca fiind o acțiune de acoperire. Uneori acest văl devine atât de gros, un izolator fonic atât de bun, încât face aproape imposibilă reîntoarcerea omului la firea inițială. Ca urmare, omul nu poate insista în necredință (kufr) fără a-și trăda firea. De aceea, Coranul denumește această stare cu „pecetluirea inimii”. De fapt „inima” despre care se vorbește se poate interpreta și ca „firea” sau „conștiința”.