Care este perspectiva islamică cu privire la templele și lăcașurile de cult ale altor religii?

Perspectiva islamică cu privire la templele și lăcașurile de cult ale altor religii este de respect și protecție, căci Allah Preaînaltul a spus în Coran următoarele versete cu privire la lăcașurile de cult ale altor religii: „Pe aceia care au fost scoşi din căminele lor pe nedrept, pentru că ei au zis: ‹‹Domnul nostru este Allah!›› Şi de nu i‑ar opri Allah pe oameni, pe unii prin alţii, ar fi dărâmate chilii, biserici, temple şi moschei în care numele lui Allah este pomenit atât de mult. Allah îi ajută neîndoielnic aceluia care‑L ajută pe El. Allah este Tare [şi] Puternic [Qawiyy, ‘Aziz] (Hajj 22: 40).