Ce este pedeapsa și răsplata din Viața de Apoi – Iadul și Raiul – conform Coranului?

Răsplata din Viața de Apoi este Raiul, iar pedeapsa este Iadul. În Coran sunt menționate multe versete despre Rai. În cele ce urmează vom enumera câteva dintre acestea:

„Însă pe acela care se împotriveşte Trimisului, după ce i s‑a arătat lui calea cea dreaptă, şi care urmează un alt drum decât cel al drept-credincioşilor, îl vom pune Noi împreună cu aceia cu care s‑a aliat, şi‑l vom lăsa să ardă în Gheena. Şi ce rea menire [este aceasta]!” (Nisaa 4: 115)

„Să nu te înşele peregrinatul prin ţări al celor care nu sunt credincioşi! Puţină plăcere [în lumea aceasta] şi apoi refugiul lor este Gheena! Şi ce pat rău este acesta! Cât despre aceia care au frică de Domnul lor, ei vor avea Grădini pe sub care curg pâraie, în care vor sălăşlui veşnic: loc de primire de la Allah. Şi, ceea ce este la Allah, este mai bun pentru cei pioşi!” (Ali Imran 3: 196-198)

„Dar niciun suflet nu ştie ce‑i este ascuns ca bucurie, drept răsplată pentru ceea ce au săvârşit.” (Sejde 32: 17)

„În ce‑i priveşte pe aceia care cred şi săvârşesc fapte bune, ei vor avea parte de grădinile Sălaşului ca răsplată pentru ceea ce au săvârşit. În ce‑i priveşte pe aceia care sunt nelegiuiţi, sălaşul lor va fi Focul şi ori de câte ori vor încerca să iasă din el,vor fi împinşi înapoi în el şi li se va zice lor: ‹‹Gustaţi chinul Focului, pe care voi aţi tăgăduit‑o!››” (Sejde 32: 19-20)

„Însă aceia care zic: ‹‹Domnul nostru este Allah!›› şi apoi urmează calea cea dreaptă, asupra lor se vor coborî îngerii, [zicându‑le]: ‹‹Nu vă temeţi şi nu fiţi mâhniţi şi primiţi bunăvestire despre Raiul ce vi s‑a făgăduit! Noi suntem ocrotitorii voştri în viaţa din această lume şi din Viaţa de Apoi; voi veţi avea în ea ceea ce doresc sufletele voastre şi veţi avea în ea ceea ce veţi cere. Ospeţie (de la un Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]››”. (Fussilet 41: 30-32)

„Şi îi va răsplăti pe ei pentru că au răbdat, cu o Grădină şi cu [veşminte] de mătase”. (Insan 76: 12)

„Şi de îndată ce pleacă, străbate pământul, căutând să semene stricăciune şi să nimicească semănăturile şi dobitoacele. Allah însă nu iubeşte stricăciunea! Iar dacă i se spune: ‹‹Fii cu frică de Allah!››, îl cuprinde tăria fărădelegii. Gheena va fi de ajuns pentru el şi ce pat rău este acesta!” (Baqara 2: 205-206)

„Vor trece printre ei băieţi veşnic tineri, care, când îi vezi, crezi că sunt mărgăritare înşirate. Şi când te vei uita acolo, vei afla plăcere şi mare împărăţie.” (Insan 76: 19-20)

„Iar Gheena va fi loc de pândă și va fi adăpost pentru nelegiuiţi pentru a petrece în ea veacuri la rând; Nu vor gusta în ea răcoare şi nici băutură, Ci numai apă clocotită şi puroi, Ca răsplată dreaptă!” (Nebee 78: 21-26)