De ce este ziua de vineri specială în Islam?

În limba arabă termenul juma înseamnă „adunare” și este folosit pentru „ziua de vineri.” Principala deosebire dintre vinerea islamică și sâmbăta iudaică și duminica creștină este că musulmanii nu consideră vinerea ca fiind „o zi de rugăciune a săptămânii.” O altă deosebire este aceea că Rugăciunea de Vineri are loc în această zi care a fost poruncită de Allah: „O, voi cei care credeţi! Când se cheamă la Rugăciune [As‑Salat], în ziua de vineri, grăbiţi‑vă la pomenirea lui Allah şi lăsaţi negoţul! Aceasta este mai bine pentru voi, dacă [voiţi să] ştiţi” (Jumu’a 62: 9). Această poruncă arată că în Islam nu există conceptul de „zi de rugăciune a săptămânii”, așa cum există în iudaism sau în creștinism. Rugăciunea de Vineri este o rugăciune obligatorie asemenea celorlalte rugăciuni obligatorii zilnice.