De ce-și petrec musulmanii luna de Ramadan ținând post?

Versetul următor este răspunsul cel mai bun la această întrebare:

„[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept şi Îndreptar [Al‑Furqan]. Şi oricare dintre voi care este prezent în această lună, să o ţină ca Post, iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească] un număr [egal] de alte zile. Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea şi să împliniţi acest număr şi să‑L preamăriţi pe Allah, pentru că vă călăuzeşte pe calea cea bună. Poate că veţi fi mulţumitori!” (Baqara 2: 185)

Acest verset arată clar motivul pentru care luna Ramadan este o lună de excepție. Revelarea Coranului a început în această lună, așa cum este subliniat și de  primul verset al capitolului Al-Qadr. Așadar, Coranul „a luat naștere” în luna Ramadan.

Noaptea Valorii/ Măsurii (Leyletul-Qadr) reprezintă noaptea în care „s-a născut” Coranul, iar această noapte este una dintre nopțile lunii Ramadan. Coranul vorbește despre acest fapt în versetul 185 al capitolului Al-Baqara (Capitolul Vacii) și o detaliază în capitolul Al-Qadr: „Noi am pogorât [Coranul] în noaptea al‑Qadr. Dar de unde să ştii ce este noaptea al‑Qadr?! Noaptea al‑Qadr este mai bună decât o mie de luni! În timpul ei se coboară îngerii şi Duhul, după voia Domnului lor, pentru orice poruncă! Ea este pace, până la ivirea zorilor!” (Qadr 97: 1-5)