De ce este Coranul așa de meticulos când vine vorba de mâncare?

Energia corpului uman câștigată prin consumul de mâncăruri haram caută portițe de ieșire tot haram. Cu alte cuvinte, energia acumulată datorită unor mâncăruri prihănite murdăresc voința, rațiunea și conștiința omului. Coeficientul de transformare a hranei permise în fapte bune nu poate fi nicidecum egal cu acela de transformare a hranei permise în fapte bune. Dacă uneori cineva comite păcate neintenționat ar trebui să vadă dacă nu cumva mâncarea consumată de el este prihănită sau interzisă.

Hrana contribuie la formarea atitudinii și caracterului mai mult decât ne dăm seama. Cei care se hrănesc organizat vor gândi organizat. Căci organele, atunci când își îndeplinesc funcțiile, își iau energia din alimente. Ca urmare, hrana neprihănită contribuie la generarea de comportamente bune și morale. Și așa cum poluanții strică mediul, la fel și hrana prihănită duce la alterarea acțiunilor omului.

De asemenea, este posibil să fie alterat și câștigul curat (halal). De exemplu, strugurii sunt buni și sunt permiși, însă dacă sunt transformați în vin, ceea ce era curat devine murdar, respectiv permisul devine interzis. Următorul verset avertizează să nu se prihănească ceea ce este curat:

„Iar din roadele curmalilor şi ale viţei de vie luaţi băutura îmbătătoare şi venit bun, iar întru aceasta este un semn pentru un neam [de oameni] care pricep.” (Nahl 16: 67).

Consumul de hrană curată și permisă îl face pe consumatorul ei să fie deasupra celorlalți. Așa cum învățăm din Coran, unul dintre factorii care au contribuit la ridicarea Fiilor lui Israel deasupra celorlalte națiuni din acele timpuri se datorează consumului de hrană permisă și neprihănită (Jathiyah 45: 16).