Ce este profeția, cine este un profet?

Profeția este o fereastră divină care s-a deschis către omenire. Profeția este cea mai originală instituție de educare și de învățământ pe care a cunoscut-o vreodată omenirea. Acești învățători ai omenirii nu știu ce înseamnă vacanța și pensionarea. Profeția este instituția de voluntariat cu cea mai lungă durată care a fost văzută în istoria omenirii.

Profeții sunt oamenii pe care Allah i-a însărcinat cu transmiterea mesajelor Lui către oameni. Ei se supun legilor la care se supun și ceilalți muritori. Se nasc, se hrănesc, se întristează, se bucură, se îmbolnăvesc, mor sau pot fi asasinați. Ei sunt însărcinați cu transmiterea mesajelor primite de la Allah, fără a le altera sau a le aduce vreo modificare. Ei nicidecum nu cer plată pentru îndatoririle lor. Ei niciodată nu spun minciuni în numele lui Allah. Ei respectă și supraveghează hotarele pe care le-a trasat Allah pentru omenire. Pe scurt, aceștia sunt cei care și-au dedicat întreaga viață pentru cauza lui Allah.