Care este punctul de vedere islamic asupra altor religii?

Pentru a putea înțelege punctul de vedere islamic asupra altor religii, trebuie mai întâi să înțelegem punctul de vedere al acestei religii asupra diversității. Multe pasaje din Coran subliniază diversitatea omenirii și o consideră o bogăție. Islamul consideră diversitatea cerurilor și a pământului, limbajele și rasele umane drept semne ale lui Allah. (Rum 30: 22). Coranul ne învață că Allah a voit să creeze o lume a diversității și a făcut ca fiecare dintre noi să fie o parte a familiei umane, fără ca cineva să moștenească superioritatea față de celălalt. Un alt exemplu este sura Fatir (35) care abordează existența unei armonii magnifice a creării ființelor în ciuda diversității lor. Potrivit acestui capitol din Coran, diversitatea reprezintă bogăție. Potrivit întregului Coran, atacul oricărei rase, culori sau limbaj al rasei umane  înseamnă atacul asupra voinței divine.

În Coran, importanța care este acordată Unicității Creatorului și crezului monoteist este acordată și diversității și pluralismului. Astfel, Coranul transmite următoarele două mesaje:

  1. Orice contrazicere sau contrapunere cu principiile Unicității Divine conduce către comiterea celui mai mare păcat, care este șirk-ul (politeismul).
  2. Orice contrazicere sau contrapunere cu principiile diversității și pluralismului creaturilor conduce către cel mai mare păcat comis asupra umanității, care este zulm (nedreptate).

Islamul vede diversitatea religioasă ca făcând parte din Voința Divină. Allah nu dorește ca musulmanii să forțeze pe cineva să devină musulman. Versetul coranic spune clar: „Şi de‑ar fi voit Domnul tău, toţi cei de pe pământ ar fi crezut laolaltă! Şi oare tu îi sileşti pe oameni ca să fie credincioşi?” (Yunus 10: 99).

Ca urmare, potrivit Coranului, să visezi la o lume fără religii diferite ar fi echivalent cu opunerea față de Voința lui Allah. Allah protejează diferitele lăcașuri de cult ale celorlalte religii de pornirile răuvoitorilor: „Şi de nu i‑ar opri Allah pe oameni, pe unii prin alţii, ar fi dărâmate chilii, biserici, temple şi moschei în care numele lui Allah este pomenit atât de mult. Allah îi ajută neîndoielnic aceluia care‑L ajută pe El.” (Hajj 22: 40).