Prin ce mijloace este primită revelația?

La această întrebare ne răspunde versetul 51 din capitolul Șura. Ea vine prin trei căi:

  1. Printr-o inspirație ce lucrează instantaneu asupra inimii.
  2. Sau din spatele unei perdele, aşa cum copacul a avut rolul de perdea, atunci când Moise a auzit pentru prima oară Cuvintele lui Allah.
  3. Sau prin intermediul îngerului Gabriel.