Care sunt măsurile care au fost luate pentru protejarea Coranului?

Primele măsuri care s-au luat pentru protejarea revelației sunt următoarele:

  1. Protejarea revelației prin scriere

În pasajul care a fost pogorât pentru prima oară – „El l-a învățat pe om prin condei, El l-a învățat pe om ceea ce nu știa” (Alaq 96: 4-5) i s-a indicat profetului Muhammed să ia revelația sub protecție prin scriere. De asemenea, observăm aceeași indicație și în versetul din primele sure pogorâte: „Jurăm pe condei și pe ceea ce scrie.” (Qalem 68: 1).

Așa cum bine se știe, cultura arabă din acele timpuri nu era bazată pe scriere, ci era transmisă pe calea orală. După ce a primit acea indicație, profetul Muhammed a făcut deschiderea în societatea mekkană, unde cultura orală era predominantă, a unei ere noi – cea a culturii scrise. În acest sens, pe parcursul celor 23 de ani au fost folosiți aproape 40 de scribi cu scopul de a proteja revelația prin scriere. Astfel primul care a colectat revelația a fost însuși profetul Muhammed. În ziua în care Profetul a murit revelațiile scrise se găseau la capul acestuia sub formă de suluri.

  1. Protejarea revelației prin împlinirea rugăciunilor zilnice

În prima sură care a fost pogorâtă (Sura Alaq) se menționează și rugăciunea (Alaq 96: 10). Iar acest lucru arată că rugăciunea avea loc în viața primilor musulmani în paralel cu pogorârea Coranului. Rugăciunea este precum o cutie care cară Coranul. De vreme ce s-a poruncit recitarea Coranului în afara rugăciunii, nu poate fi vorba de împlinirea rugăciunii fără recitarea Coranului. În acest sens, profetul Muhammed a spus: „Rugăciunea nu este rugăciune fără Coran (fără recitarea surei Fatiha). (Buhari, Ezan, 95) Rugăciunea este obligatorie pentru fiecare musulman. Asta înseamnă că fiecare drept-credincios care împlinește rugăciunea va recita, fără doar și poate, și din Coran. Iar acest lucru înseamnă protejarea Coranului prin rugăciune. Pe de altă parte se știe că numărul celor care au memorat Coranul, în timp ce Profetul conducea rugăciunile colective, nu este deloc mic.

O altă rugăciune care a contribuit la protejarea Coranului este Rugăciunea de Vineri, care a intrat în vigoare la Medina. Există aproximativ 500 de predici pe care Profetul le-a ținut în Medina. Majoritatea acestora aveau ca temă Coranul. De obicei în timpul predicii Profetul recita Coran, iar acest lucru a contribuit la protejarea Coranului.

  1. Protejarea Coranului prin memorare

Îndată ce revelația era pogorâtă ea era memorată de către primii drept-credincioși în timp ce era notată pe materialele aflate la îndemâna lor. Prin această modalitate, unii companioni și-au realizat propriile lor colecții. Numărul celor care și-au alcătuit propriile colecții de sure și versete în timpul Profetului a fost de 16. Conținutul acestor colecții personale este același cu conținutul Coranului din prezent, cu deosebirea ordinii surelor. În ceea ce privește ordinea surelor, fiecare le ordona în funcție de propriul stil și metodă.

Coranul este o carte care a fost memorată în întregime de către companionii Profetului. Cel care memorează Coranul se numește hafiz, iar procedură de  a-l memora în întregime se numește hifz. Mai mult, această tradiție de a memora Coranul în întregime de-a lungul istoriei a continuat, fiind în continuă creștere. Astfel, Coranul a fost transmis de 1400 de ani de la o generație la alta prin „carduri de memorie vii”. În prezent, numărul celor care memorează Coranul de la o copertă la alta a ajuns fără nicio exagerare la milioane.

Efortul de a citi Coranul, care a început cu primul verset revelat – „Citește”, a făcut ca procentul de cititori din societatea islamică să crească așa de mult încât nicio altă comunitate din acea perioadă nu se poate compara cu aceasta.