Care este punctul de vedere islamic în privința curățeniei?

Islamul este o întruchipare a curățeniei de la început până la sfârșit, astfel:

Credința reprezintă curățarea inimii.

Rugăciunea (salah) reprezintă curățarea moralității.

Abluțiunea (wudu) reprezintă curățarea anumitor părți ale corpului.

Abluțiunea totală reprezintă curățarea totală a corpului.

Dania (zakat) reprezintă curățarea câștigului.

Postul (sawm) reprezintă curățarea ego-ului.

Pelerinajul (hajj) reprezintă curățarea comunității musulmane din întreaga lume.

Jihad-ul reprezintă curățarea eforturilor și a energiei.

„Facerea de fapte bune și oprirea de la faptele rele” reprezintă curățarea comunității.

Înțelepciunea reprezintă curățarea rațiunii.

Unicitatea (tewhid) reprezintă curățarea crezului.

Căința (tewbe) reprezintă curățarea sufletului.

Mâncarea permisă (halal) reprezintă curățarea hranei.

Oferirea de sacrificii în Numele lui Allah (kurban) reprezintă curățarea intenției.

În istoria umanității, Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost primul om care a considerat igiena orală ca fiind un act de adorare benevolă. El obișnuia să se spele pe dinți de cinci ori pe zi și i-a îndrumat și pe ceilalți să facă la fel. Musulmanii obișnuiesc să folosească apa atunci când își fac nevoile. Aceasta reprezintă o recomandare importantă a religiei lor. Mai mult, poruncile din versetele „Țineți-vă hainele curate!” (Muddathir 74: 4) și „Şi stai departe de orice fel de mizerie spirituală!” (Muddathir 74: 5) îl încurajează pe musulman să-și curățe hainele, pielea aflată sub aceste haine curate și inima aflată sub această piele.