Ce este nedreptatea (Zulm) în Islam?

În învățăturile islamice, cuvântul zulm (nedreptate) este folosit ca fiind antonimul cuvântului dreptate/justiție. Dreptatea este dăruirea a ceea ce merită aceluia care o merită și atât cât merită, în timp de nedreptatea este privarea omului de drepturile lui.

Nedreptatea este interzisă totalmente în Islam, sub orice formă, oricât de mică sau mare. Coranul poruncește fiecărui credincios să fie drept față de celălalt și față de societate (Nahl 16: 90). Allah mai spune în Coran: „… Nu este posibil ca Eu să fiu nedrept cu robii Mei!” (Qaf 50: 29).

În Islam, nu există niciun fel de justificare a nedreptății. Nimănui nu i se permite să nedreptățească pe altcineva, nici pentru beneficiul religiei, nici pentru beneficiul statului, nici pentru beneficiul individului, nici pentru beneficiul întregii societăți. În Coran, Allah spune: „Şi Noi nu am făcut să piară cetăţile decât dacă locuitorii lor au fost nedrepți.” (Qasas 28: 59). De aceea, învățații musulmani au spus: „Statul nu decade din cauza necredinței, ci a nedreptății.”