Cum se realizează chemarea la Islam?

„Cheamă la calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună îndemnare şi discută cu ei cum e mai frumos! Domnul tău este mai bine ştiutor al acelora care s‑au abătut de la calea Sa şi El este mai bine ştiutor al celor care sunt bine călăuziţi.” (Nahl 16: 125)

„Şi cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamă la Allah, săvârşeşte faptă bună şi zice: „Eu sunt dintre musulmani”? Nu este fapta cea bună deopotrivă cu fapta cea rea. Respinge [fapta cea rea] cu cea care este mai bună şi iată‑l pe acela care a fost între tine şi el duşmănie ca şi cum ar fi un prieten apropiat.” (Fussilet 41: 33-34)

„Şi nu vă cer pentru aceasta nici o răsplată, căci răsplata mea Îi revine Domnului lumilor.” (Șuara 26: 109)

„Şi nu poţi tu să fii călăuzitorul celor orbi, [scoţându‑i] din rătăcirea lor. Tu nu‑i vei putea face să audă decât pe aceia care cred în versetele Noastre şi care sunt supuşi lui Allah [musulmani].” (Neml 27: 81)