Ce spune Coranul în legătură cu sfârșitul lui Iisus, fiul Mariei?

„Noi nu i-am acordat nemurirea niciunui om care a trăit înaintea ta.” (Enbiya 21: 34)

„Fiecare suflet va gusta moartea.” (Ali Imran 3: 185; 21: 35, 29: 57)

Aceste versete subliniază faptul că legea morții este valabilă pentru toată lumea. Căci legea morții este o lege fizico-biologică. Fie că este profet, fie că este sfânt, nimeni nu poate rămâne în afara sferei de aplicare a acestei legi. Nici Iisus, fiul Mariei, care a fost născut de o mamă muritoare, nu face excepție de la această lege divină universală, ce nu admite vreo modificare sau schimbare.

Pe lângă aceste versete cu privire la natura muritoare o omului, în Coran există și versete care fac trimitere în mod direct la moartea lui Iisus. Iată acel verset care-l face pe Iisus, fiul Mariei să vorbească:

„Şi am fost martor asupra lor atâta vreme cât m‑am aflat printre ei. Şi atunci când Tu mi‑ai luat sufletul, ai fost doar Tu Priveghetor peste ei, căci Tu eşti Martor tuturor lucrurilor!” (Maide 5: 116-118)

Expresia „… atunci când Tu mi-ai luat sufletul” indică faptul că Iisus a trăit și a murit printre susținătorii săi. Este foarte probabil ca Iisus, fiul Mariei să fi fost extenuat după ce a scăpat printr-o modalitate sau alta de crucificare: „Și am făcut Noi din fiul Mariei (Iisus) și din mama lui un semn și Noi i-am așezat pe ei pe o colină roditoare ce este străbătută de izvoare limpezi.” (Muminun 23: 50) „Colina roditoare” din acest verset nu poate fi locul în care Maria l-a născut pe Iisus așa cum afirmă unele cărți de exegeză a Coranului. Căci Iisus, fiul Mariei încă nu fusese trimis ca profet, nu întâmpinase opoziția și dușmănia fiilor lui Israel și nici nu se aflase în situația în care să fie amenințat cu crucificarea și cu moartea. Ca urmare „colina roditoare” din verset este locul unde Iisus, fiul Mariei împreună cu mama lui au locuit după ce au scăpat de pericolul dușmanilor.