În Coran se pomenește de primul păcat?

Nu se pomenește. Coranul afirmă că omul a fost creat având firea pe care i-a dat-o divinitatea (Rum 30: 30). Atunci când explica acest verset, Profetul a spus următoarele: „Fiecare nou-născut se naște cu firea Islamului.” (Buhari și Muslim) Conceptul „primului păcat” se contrazice total cu principiul „responsabilității individuale”, care este una dintre legile atitudinii comportamentale ce nu admit vreo modificare.

Conform Coranului omul vine pe lume responsabil pentru că Îi este dator Celui care L-a creat încă de la naștere.

De altfel, primul păcat îi aparține satanei și nu lui Adam. Căci înainte ca Adam să mănânce din copacul interzis, Satana a păcătuit neîmplinind porunca lui Allah de a se prosterna în fața lui Adam. Ca urmare, dacă trebuie să se pomenească despre un prim păcat, acesta este păcatul comis de satan și nu de om.

Această doctrină a păcatului original care a fost atribuit în mod eronat omului, a condus la multe discriminări, precum rasismul care a apărut după un timp.