Care este pedeapsa pentru omucidere în Islam?

Există două tipuri de pedeapsă pentru uciderea oamenilor nevinovați (cu sau fără intenție):

  1. Pedeapsa din Ziua de Apoi pentru încălcarea unui drept al lui Allah (Nisaa 4: 93).
  2. Pedeapsa din această lume pentru încălcarea unui drept al omului.

Pedeapsa din această viață este echivalentă cu acea crimă – moartea. (Baqara 2: 178) Totuși ruda cea mai apropiată a victimei este îndemnată să-l ierte pe ucigaș (Baqara 2: 178). Dar dacă ține să fie pedepsit, nu trebuie să acționeze cu sentimentul răzbunării și să aplice o pedeapsă mai mare decât echivalentul crimei (Isra 17: 33). Căci dacă face acest lucru se consideră că a întrecut măsura stabilită de Allah.

În drepturile penale care trasează hotarele Coranului sunt implementate trei conștiințe:

  1. Conștiința victimei
  2. Conștiința societății
  3. Conștiința vinovatului.

În timp ce alte sisteme legale iau în considerație primele două tipuri de conștiințe, Islamul este singurul sistem care include și cea de-a treia conștiință. Dar, cu siguranță, înainte ca inculpatul să aibă conștiința împăcată cu gândul că va avea de îndurat o pedeapsă bine meritată, va trebui activată conștiința acestuia.

Pedeapsa capitală reprezintă cea mai grea pedeapsă lumească dată de Islam; aceasta a fost dată pentru cel care ucide un om nevinovat. Dar pentru că pedeapsa cu moartea este un lucru ireversibil, Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a sfătuit ca aceasta să nu fie aplicată în cazurile incerte.