Ce spune Coranul despre spirit și trup?

Coranul ne transmite că nouă ni s-au dat foarte puține cunoștințe despre spirit. În acest sens, Coranul îi poruncește Profetului următoarele: „Ei te întreabă despre spirit. Spune spiritul face parte dintre acțiunile Domnului Meu și vouă vi s-au dat cunoștințe foarte limitate despre acest subiect.” (Isra 17: 85) Adresându-se drept-credincioșilor, Coranul spune adevărul conform căruia nu se vor ști vreodată toate dimensiunile spiritului. De asemenea, acest verset sugerează faptul că omul deține cunoștințe limitate în ceea ce privește cele care nu se văd și, ca atare, în această privință trebuie să se încreadă (iman) în Allah.

În Islam trupul nu este un aspect negativ. În Coran trupului nu i se atribuie nicio însușire negativă. Din contră, trupul reprezintă mijlocul prin care se realizează faptele bune (el-amelus-salih), care constituie cel de-al doilea element după crez, pentru care Allah îl răsplătește pe om. Dacă ar fi să discutăm în limbaj electronic, trupul constituie echipamentul (hardware), iar spiritul are funcția de energie și program (software). Fără cel dintâi, cel de-al doilea nu poate funcționa.