De ce Allah a cerut îngerilor să se prosterneze în fața omului?

Prosternarea îngerilor în fața lui Adam/ fiilor lui este e expresie simbolică. De altfel, Coranul ne transmite că stelele și copacii se prosternează (Rahman 55: 6). În acest context, prosternarea semnifică ca fiecare creatură să fie mulțumită cu rolul pe care i l-a dat Allah. Fiecare creatură are o programare divină încă de la creare. Ca urmare creatura își desfășoară viața conform acelei programări.

Prosternarea îngerilor în fața fiilor lui Adam simbolizează supunerea naturii din jurul omului și intrarea acesteia în porunca lui (Hajj 22: 65; Nahl 16: 12). Datorită acestui fapt, omul folosește pământul, apa, aerul. De asemenea își face drum pe uscat, pe mare și în aer, călătorind astfel pentru a descoperi natura.