Din ce motive este Kaaba atât de importantă și de valoroasă?

Kaabaqibla este direcția spre care musulmanii se îndreptă pentru a-și îndeplini rugăciunea, oriunde s-ar afla pe Pământ (Baqara 2: 144) și simbolizează conștientizarea musulmanilor cu privire la loc și spațiu.

Potrivit Coranului, Kaaba este „prima casă” construită de oameni pe suprafața Pământului (Ali Imran 3: 96). Allah și-a atribuit prima încercare a omului de ridicare a unei construcții și a numit-o Beytullah (Casa lui Allah). De aceea, împlinirea pelerinajului nu înseamnă doar o călătorie peste hotare, ci reprezintă călătoria la prima casă a omenirii.

Aceasta este o construcție simplă și nepretențioasă din punct de vedere arhitectural. Minunăția Kaabei constă însăși în modestia ei. Deosebirea Kaabei se înțelege mai bine atunci când este comparată cu piramidele și ziguratele construite de faraoni și Nimrod în trecut, care au pretins că edificiile lor sunt „cele mai înalte, cele mai mărețe.”

Kaaba, care a fost reconstruită pe fundațiile ei vechi de către Profetul Ibrahim și fiul lui – Ismail, ne transmite următorul mesaj: „Oricât s-ar strădui fiii lui Adam să-L adore fără de cusur pe Allah,  nu vor putea reuși. De aceea, ei trebuie să-și accepte incapacitatea de-L adora pe El așa cum trebuie.”

Kaaba a fost distrusă, reconstruită și renovată din diferite motive, de mai multe ori de-a lungul istoriei. Printre cele câteva elemente care au rămas de pe vremea Profetului Ibrahim este Piatra Neagră (Hagerul-Eswed) care este situată în colțul Kaabei. Această piatră reprezintă punctul de început al perindării împrejurul Kaabei, atât în cazul hajj-ului (pelerinajului obligatoriu), cât și în cazul umrei (pelerinajul benevol). Salutarea și sărutarea acestei pietre de către Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) semnifică sărutarea mâinii profetului Ibrahim și mulțumirea pentru munca depusă de el pentru construirea Kaabei.

Kaaba nu se situează pe locul cel mai înalt din Mekka, din contră a fost construită pe locul cel mai de jos, din pietre și lemne; este o construcție simplă, fără ornamente. În timp ce în trecut interiorul Kaabei era folosit pentru împlinirea rugăciunii, în prezent rugăciunile se împlinesc în afara ei.

Kaaba înmoaie sufletele și previne împietrirea lor. De fapt, arhitectura ei ne amintește de o inimă. Forma originală a Kaabei nu era precum un cub, așa cum este acum. În perioada profetului Ibrahim, fundația ei o includea pe cea curentă și peretele oval aflat în aproprierea sa. Însă, în perioada anterioară revelației profetului Muhammed, peretele oval a fost lăsat în afara construcției din pricina lipsei de materiale.  În cazul în care fundația actuală împreună cu peretele în formă ovală sunt văzute de sus, acestea au forma unei inimi.

Kaaba este inima Pământului, iar inima omului este Kaaba. Unul dintre mesajele transmise de perindarea împrejurul Kaabei este că fiecare persoană ar trebuie să perindeze permanent în jurul unei „Kaabe”,  care este inima lui și a celor de lângă el, prin arătarea dragostei, respectului, grijii, milosteniei, sfătuindu-i și arătându-le cum să facă fapte bune și îndepărtându-i de faptele rele.

Kaaba reprezintă modestia oamenilor înaintea lui Allah. În cultura musulmană se admite că locul unde se află Kaaba este „centrul Pământului.” Se crede că hrana spirituală a întregii lumi izvorăște de aici.