Ce este Monoteismul?

Monoteismul este principiul de bază al dogmei islamice. Temelia Islamului  este crezul monoteist. Tot ceea ce se face în numele Islamului trebuie cântărit în balanța monoteismului.

Rezumatul monoteismul îl regăsim în expresia „Nu există divinitate în afară de Allah”, care înseamnă că Singurul Care merită să fie adorat este Allah. Acestei expresii i s-a dat și denumirea de „Al-Kalimah al-Tawheed (Expresia Monoteismului)”. Această expresie atât de specială, care este cheia crezului islamic, reprezintă, de fapt, un fel de cifru al existenței. De aceea, profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că greutatea spirituală a acestui cuvânt atârnă mai greu decât  Universul.

Expresia „Nu există altă divinitate în afară de Allah” se compune din două părți. Prima parte este propoziția de negație și are înțelesul de „nu există nicio divinitate”, iar a doua este cea afirmativă și are înțelesul de „există doar Allah.” Polaritatea negativă și pozitivă din această frază cuprinde tot ceea ce este în Univers.  De exemplu, această polaritate este reprezentată de neutronul și protonul din particula de atom, de forța centrifugă și cea de atracție ce asigură mișcarea organizată a stelelor și a tuturor corpurilor cerești precum planetele. În ceea ce privește viețuitoarea, aceasta este reprezentată de moarte și de viață. În ceea ce privește viețuitoarele care respiră, polaritatea se observă în procesul de inspirare și de expirare. În lumea digitală este reprezentată de codurile 0 și 1 care sunt două elemente de bază ale acestei lumi. Pe scurt, întreaga existență este un cor cosmic care proclamă monoteismul prin limbajul stării. Astfel proclamarea monoteismul semnifică apartenența la Univers. Din această perspectivă expresia „nu există altă divinitate în afară de Allah” cheamă la un comportament responsabil față de existența a cărei parte este. Înainte de toate, însă, „nu există altă divinitate în afară de Allah” este o parolă de intrare în monoteism.

Cel care pătrunde în dogma monoteismului prin la ilahe illallah, odată cu afirmarea acestei expresii, face următorul angajament față de Allah:

  • Allah este sensul existenț De aceea, deconectarea oricărei ființe/ lucru de la Creatorul său înseamnă ruperea acesteia/acestuia de sensul și de scopul existenței sale.
  • Toate lucrurile relaţionează reciproc, fiecare fiind, totodată, în relație cu Unul Singur (Allah).
  • Nu există niciun aspect al vieții care să fie independent de Allah și asupra căruia să nu aibă un cuvânt de spus.
  • Allah este Unic, iar creațiile Lui sunt nenumărate.

Crezul politeist reprezintă o nedreptate față de adevăr, iar divinizarea creației reprezintă o nedreptate față de creație. Toți tiranii și toți dictatorii sunt produsele celei din urmă injustiții. Conform acestei legi, până și exterminarea sursei necredinței de pe fața pământului este împotriva  voinței lui Allah.

„Dacă Domnul Tău ar fi voit, ar fi crezut toți cei care se află pe fața pământului. Oare tu poți să-i forțezi pe ei până ce vor crede?” (Yunus 10: 99).