Care sunt obiectivele revelației?

Obiectivele revelației sunt: o viață centrată pe om, un om centrat pe credință, o credință centrată pe cunoaștere, o cunoaștere centrată pe adevăr.

Iar adevărul se bazează pe Allah, unul dintre numele Lui sublime fiind El-Haqq.

Revelația îl scapă pe om de la a fi obiectul timpului, transformându-l în administratorul acestuia.

Revelația îl scapă pe om de la a fi calul vieții, transformându-l în cavalerul vieții.

Revelația îl scapă pe om de la a aparține proprietății, transformându-l în martor al acesteia.

Revelația îl face pe om domn al materiei, rob al lui Allah.