Ce este revelația?

Termenul revelație înseamnă „transmiterea informației unui interlocutor printr-un mijloc supranatural, rapid și tainic”.

Revelația este calea prin care Allah comunică cu omul.

Revelația constituie răspunsul lui Allah pogorât asupra omului ca urmare a rugii lui înălțate către El.

Revelația reprezintă mijlocul de comunicare dintre Cel Măreț și slujitorul Său.

Revelația reprezintă coborârea Celui Care nu are sfârșit și Care nu cunoaște moartea spre cel care este trecător și muritor.

Revelația este manualul de întrebuințare al omului. Fără îndoială, cel mai bun manual de întrebuințare al unui lucru este pregătit de cel care creează acel lucru. Allah este Cel Care L-a creat pe om și tot El este Cel Care i-a trimis și manualul de utilizare.

Revelația este un proiect divin de edificare. Revelația îl edifică pe om pentru ca acesta să poată construi pe fața pământului o viață care să corespundă scopului creării. Revelația îl edifică pe om în patru feluri: 1. Gândirea prin concepte. 2. Rațiunea prin învățături. 3. Personalitatea prin exemple și 4. Viața prin complexitatea ei.