Este adevărat că Islamul a început cu profetul Muhammed?

Profetul Muhammed nu este fondatorul Islamului. Conform Coranului, Islamul are aceeași vechime ca omenirea (Hajj 22: 78). Pentru că Allah este Unul Singur și pentru că și omenirea este una singură, tot astfel sarcina/ misiunea/ revelația/ învățătura care i s-au dat omului sunt tot unice. Din acest motiv și religia care este acceptată de Allah, începând de la primul profet și până la ultimul profet, este tot una singură (Maide 5: 3). Este posibil ca unele aspecte ce țin de ritualurile de adorare și de cele interzise/ permise să fie diferite și să fi fost locale datorită particularităților unei anumite perioade și a unei anumite societăți, însă principiile crezului nu au suportat niciun fel de schimbare.
În Coran toți profeții, începând cu Noe, Avram, Moise și Iisus, fiul Mariei, au fost numiți musulmani. Pentru că toți profeții au fost oameni care s-au supus lui Dumnezeu, fără a avea vreo rezervă sau vreo condiție și au îndeplinit poruncile Lui fără a le negocia.