Există misionarism în Islam așa cum există în Creștinism?

Nu există. Misionarismul reprezintă organizările care au loc sub umbrela bisericii. Pentru că în Islam biserica nu există în mod instituțional, nu există nici misionarismul.

În Islam există chemarea. Între chemare și misionarism există o deosebire de fond. În Islam, oamenii sunt chemați la Allah și la crezul în El: „Şi cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamă la Allah, săvârşeşte faptă bună şi zice: „Eu sunt dintre musulmani”?” (Fussilet 41: 33) Însă misionarismul cheamă la biserică. În acest sens, Pavel a spus că „biserica este salvarea”. Coranul nu consideră apartenența la comunitatea musulmană, de una singură, ca fiind o garanție pentru salvare. Ba din contră, într-un verset se menționează despre musulmanii, evreii, creștinii, cât și despre sabeenii care-l urmează pe profetul Yahya, următoarele:

„Cei care au crezut în [acest mesaj], precum şi aceia dintre cei care s‑au iudaizat, dintre creştinii şi Sabeenii care au crezut în Allah şi în Ziua de Apoi şi au făcut bine, vor avea răsplata lor de la Domnul lor. Ei nu se vor îngrijora cu privire la viitor și nici nu se vor mâhni din cauza trecutului.” (Baqara 2: 62)

Într-un alt verset asemănător se spune:

„Cei care cred (în acest mesaj), cei care s‑au iudaizat, Sabeenii şi creştinii, aceia dintre ei care vor crede în Allah şi în Ziua de Apoi şi vor săvârşi fapte bune, nu se vor îngrijora cu privire la viitor și nici nu se vor mâhni din cauza trecutului.” (Maide 5: 69)