Puteți să ne dați exemple de versete din Coran cu privire la rațiune?

Viziunea pe care o are Islamul față de rațiune se poate clarifica prin lumina următoarelor versete din Coran:

„Şi El va trimite pedeapsă împotriva acelora care nu pricep” (Yunus 10: 100).

„Cele mai rele vieţuitoare pentru Allah sunt surzii şi muţii care nu pricep” (Enfal 8: 22).

„Şi am cercat Noi pe neamul lui Faraon cu ani de foamete şi cu lipsă de roade, poate că vor lua aminte!” (Araf 7: 130)

„Noi am făcut pentru Gheena pe mulţi dintre djinni şi oameni. Ei au inimi, dar nu pricep cu ele; ei au ochi, dar nu văd cu ei; ei au urechi, dar nu aud cu ele. Aceştia sunt asemenea dobitoacelor, ba ei sunt chiar şi mai rătăciţi. Aceştia sunt nepăsători” (Araf 7: 179).

„În acestea sunt semne pentru un neam [de oameni] care pricep” (Rad 13: 4).

„El este cel care dă viaţa şi dă moarte şi la El se află schimbarea nopţii şi zilei. Oare voi nu pricepeţi?” (Muminun 23: 80).

„Astfel tâlcuim Noi semnele pentru un neam [de oameni] care pricep” (Rum 30: 28).

„Dar oare nu v‑am lăsat Noi să aveţi parte de viaţă lungă pentru ca cel care a vrut să chibzuiască să poată chibzui? Şi a venit la voi Prevenitorul. Deci gustaţi [pedeapsa voastră]! Iar pentru cei nelegiuiţi nu este ajutor!” (Fatir 35: 37)