Care este punctul de vedere islamic despre preoție?

Islamul nici nu susține, nici nu permite existența unei astfel de clase, ba chiar consideră acest lucru un furt din rolurile lui Allah (Tawba 9: 31). În Islam, nimănui  nu-i este permis și nimeni nu este calificat să vorbească în numele lui Allah, chiar dacă acea persoană este chiar Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El a fost însărcinat cu transmiterea mesajului (Maida 5: 67), ducându-și traiul ca oricare alt supus al lui Allah. Nimănui nu-i este permis să-l ierte pe un alt om, în numele Său, chiar dacă el este Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El poate doar   să-L implore pe Allah ca să-i ierte pe ceilalți (Ali Imran 3: 159). Mai mult, în Islam, nimeni nu poate garanta salvarea eternă în Ziua de Apoi, chiar dacă el este Profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Allah i-a poruncit: „Spune: ‹‹Eu nu sunt nou între trimişi şi nu ştiu ce se va face cu mine şi nici cu voi››.” (Ahqaf 46: 9). Este consemnat că Profetul i-a spus Fatimei, fiica sa, înainte ca aceasta să moară: „O, Fatima! Salvează-te de Focul Iadului cu faptele tale bune! Jur pe Allah că nu voi putea face nimic pentru tine în Ziua de Apoi!” (Buhari și Muslim).