Cine a fost chemat să viziteze Kaaba?

Întreaga umanitate este invitată să viziteze Kaaba:

„Este o datorie a oamenilor faţă de Allah [să împlinească] Pelerinajul la această Casă, dacă au mijloacele pentru aceasta”. (Ali Imran 2: 97)

Porunca dată Profetului Ibrahim sună astfel:

„Şi cheamă‑i pe oameni la Pelerinaj…” (Haj 22: 27)

În același timp chemarea la pelerinaj semnifică și chemarea la supunerea fermă și necondiționată lui Allah. Aceia care răspund cu sinceritate la chemarea Lui și se grăbesc spre El prin „Allahumme Lebbeyk!” (Răspund la chemarea Ta, o, Allah!) merită titlul de musulmani.