Cum putem deosebi între acțiunile profetului Muhammed care sunt inspirate de Divinitate și cele care sunt inspirare de tradițiile umane locale?

La această întrebare vom răspunde printr-un exemplu: Oare portul veșmintelor pe care le purta Profetul face parte din sunnah? Răspunsul la această întrebare este legată de răspunsul la următoarea întrebare: Oare portul profetului Muhammed de după profeție a fost diferit de cel de dinainte de profeție? Sau oare el s-a deosebit prin port în societatea în care a trăit? Răspunsul la aceste întrebări nu poate fi decât un „Nu” categoric. Ca atare, stilul de port al profetului Muhammed nu poate fi perceput în contextul „actelor de adorare”, ci trebuie perceput în contextul obiceiurilor și tradiției.