A fost postul instituit de profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)?

Următorul verset răspunde cel mai bine la această întrebare:

„O, voi cei care credeţi, v‑a fost prescris vouă Postul [As‑Siyam], aşa cum le‑a fost prescris şi celor dinaintea voastră. Poate că datorită acesteia voi veți fi conștienți de responsabilitățile voastre” (Baqara 2:183)