De ce profetul Muhammed este ultimul profet?

Profetul Muhammed a venit în perioada în care conștiința colectivă a omenirii a ajuns la maturitate. Faptul că profetul Muhammed a fost ultimul din șirul profeției, sau așa cum a afirmat Coranul „sigiliul profeților” (Ahzab 33: 40), indică faptul că s-a intrat într-o nouă etapă a evoluției umane.

Din faptul că după el nu va mai veni un alt profet, ar trebui să se înțeleagă că după profetul Muhammed, rolul de ghidare a trecut de la persoane la principii. Acest stagiu este unul nou în istoria omenirii.

Astfel, omenirea a fost orientată către un alt obiectiv și anume trecerea de la o lume centrată pe un lider, la o lume centrată pe valoare. Într-un mod tacit s-a cerut să fie dominantă autoritatea principiilor și nu a persoanelor.